Timpul estimat pentru citire: 9 minute

Documente necesare pentru obținerea unui credit ipotecar

Introducere

Dacă te gândești să achiziționezi o locuință printr-un credit ipotecar, este esențial să cunoști toate documentele necesare pentru a aplica. Un dosar complet și corect pregătit poate accelera procesul și poate reduce stresul asociat. Un broker de credite îți face aplicarea mult mai simplă, gratuit, și te ghidează la fiecare pas.

În acest articol, vom detalia toate actele de care ai nevoie pentru a obține un credit ipotecar în România.

 

Acte de Identitate

Pentru început, vei avea nevoie de următoarele acte de identitate:

  • Carte de identitate: atât pentru solicitant, cât și pentru coplătitor, dacă este cazul.
  • Certificat de căsătorie/divorț: dacă este aplicabil.

 

Acte Financiare

Salariat – banca nu solicită documente de venit, ci se semnează un acord prin care se verifică baza de date ANAF.

Excepție 1: pentru angajații MAI/ MApN/ SRI, ale căror venituri nu sunt raportate la ANAF, se va solicita o adeverință, pe tipizatul instituției de credit cu ultimele 3 salarii încasate și veniturile plătite de angajator în anul anterior.

Excepție 2: În cazul în care există diferențe mai mari de 20% între veniturile actuale și cele din anul anterior, banca poate solicita, cumulativ sau nu: noul contract de muncă sau noile acte adiționale de majorare salarială, extras Revisal semnat de angajator, extras de cont cu dovada încasării salariului majorat.

Liberi profesioniști PFA – Ultima declarație unică 212, alături de recipisa de depunere, registrul de încasări și plăți pe ultimele 12 sau 24 de luni (în funcție de bancă), dacă contabilitatea se ține în sistem real, sau contractul/ contractele de colaborare pentru PFA cu contabilitate raportată la o normă de venit, extrasele de cont pe ultimele 6 sau 12 luni, cu dovada încasării veniturilor, actele de înființare și funcționare ale PFA, orice alt document care probază veniturile încasate.

Liberi profesioniști Drepturi de autor – contractul/ contractele de drepturi de autor, declarațiile fiscale dacă contabilitatea este ținută de titularul drepturilor de autor, extras de cont cu ultimele 3 venituri din drepturi de autor încasate. Prin excepție, unele bănci solicită și o adeverință de venit cu ultimele 3 venituri încasate.

Pensionar – Decizia de pensionare și ultimul talon de pensie sau extras de cont cu ultima pensie încasată

Indemnizație de maternitate/ creștere copil – Decizie de plată a indemnizației de maternitate emisă de DGASPC (Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului), extras de cont cu ultima indemnizație încasată. Opțional, unele bănci solicită și adeverința de venit cu ultimele 3 salarii încasate înainte de intrarea în concediu de maternitate, alături de decizia de suspendare a contractului de muncă pe perioada concediului maternal.

Dividende – Actele financiare ale firmei de la care au fost distribuite și încasate dividendele (bilanț și balanța cu ultimii 1 sau 2 ani financiari încheiați), hotărârea/ hotărârile de distribuire a dividendelor, fișa contului contabil 457, dovada de plată a impozitului pe dividende, extrasele de cont/ sau notele de încasare care confirmă dividendele distribuite, actul constitutiv, alături de certificatul de înregistrare ale firmei, certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile, emis de Registrul Comerțului.

Chirii – Contractele de închiriere și actele adiționale (dacă este cazul), declarația unică 212 și recipisa de depunere, actele de proprietate ale imobilului închiriat și un extras de carte funciară al acestuia nu mai vechi de 3 luni.

Management/ mandat/ administrare – Contractul de management/ mandat/ administrare și actele adiționale (dacă este cazul), Declarația unică 212 și recipisa de depunere, adeverința cu ultimele 3 venituri încasate, emisă de compania cu care a fost încheiat contractul de management/ mandat/ administrare.

Contract de agent sau comision din asigurări – Contractul de agent/ comision, declarația unică 212 și recipisa de depunere, adeverința de venit cu ultimele 3 venituri încasate.

Navigatori – Carnet valabil de marinar, contractele de îmbarcare încheiate în ultimii 2 ani (în care să se reflecte veniturile nete lunar), foaie matricolă de la Autoritatea Navală Română.

Venituri din străinătate – Contract de muncă și acte adiționale, permis de ședere emis de autoritățile țării unde se desfășoară activitatea (dacă este cazul), certificat de rezidență fiscală/ fișa fiscală cu dovada plății impozitelor pe venit, extras de cont cu veniturile încasate în ultimele 6 sau 12 luni. În funcție de analiza făcută, lista enumerată mai sus poate fi completată și cu alte documente, la solicitarea băncilor.

 

Documente ale Imobilului

Pentru evaluarea și aprobarea creditului, vor fi necesare documentele imobilului:

Act de proprietate al vânzătorului, care să confirme dreptul de proprietate asupra imobilului. Actele de proprietate pot fi: contracte de vânzare, certificat de moștenitor, act de donație, act de partaj voluntar, act de adjudecare (imobile cumpărate la licitațiile organizate de executorii judecătorești)

Extras de carte funciară recent, emis cu maximum 30 de zile înainte, care să confirme că imobilul nu are sarcini sau ipoteci. Certificat de urbanism și autorizația de construcție: dacă achiziția se face ca prim cumpărător de la un dezvoltator imobiliar, pentru a confirma că imobilul respectă reglementările urbanistice.

Certificat de urbanism și autorizația de construcție, dacă achiziția se face ca prim cumpărător de la un dezvoltator imobiliar, pentru a confirma că imobilul respectă reglementările urbanistice.

Încheierea de intabulare, documentul care atesta înregistrarea imobilului în cartea funciară.

Planurile cadastrale pentru imobil, care să includă schița și dimensiunile exacte ale proprietății (releveul proprietății), planul de amplasament și delimitarea proprietății, cu indicarea vecinătăților.

Încheierea de intabulare, documentul care atestă înregistrarea imobilului în cartea funciară. Planurile cadastrale: pentru imobil, care să includă schița și dimensiunile exacte ale proprietății (releveul proprietății) și planul de amplasament și delimitare a proprietății, cu indicarea vecinătăților.

Documentație tehnică, inclusiv certificatul energetic al clădirii și alte documente relevante.

Orice acte relative la proprietate, aflate în istoricul imobilului, pentru imobilele noi cumpărate de la dezvoltatori imobiliari putem întâlni actele de vânzare ale terenului pe care s-a construit, alături de actele de dezmembrare/alipire ale acestor terenuri, actele care atestă accesul la proprietate și la drumul public, actele de apartamentare, etc.

 

 

Alte Documente

În funcție de situația specifică, pot fi solicitate și alte documente:

Promisiune de vânzare: dacă există, acesta confirmă intenția de achiziție și prețul stabilit.

Declarație privind destinația creditului: pentru a confirma utilizarea fondurilor, fie pentru achiziția unui imobil, fie pentru renovare sau alte scopuri.

Acordul de vânzare și de ipotecare cu un rang subsecvent: emis de instituția financiară care are un drept de ipotecă asupra proprietății cumpărate. Acest document este de luat în calcul când:

1. Vânzătorul a achiziționat imobilul cu credit ipotecar/ imobiliar, iar acesta este încă în derulare.

2. Dezvoltatorul imobiliar a edificat construcția imobilului utilizând și un credit de construcție, iar acesta este încă în derulare.

 

Procesul de Aplicare pentru Creditul Ipotecar

Pasul 1: Evaluarea Eligibilității

Primul pas în obținerea unui credit ipotecar este evaluarea eligibilității tale de către bancă. Acest proces include analiza veniturilor, istoricului de credit și a valorii imobilului pe care dorești să-l achiziționezi. În această etapă, banca îți va solicita actele de identitate și cele care confirmă veniturile, dacă acestea nu pot fi verificate direct în baza de date a ANAF.

Pasul 2: Preaprobarea Creditului

După ce banca analizează documentele inițiale și consideră că ești eligibil pentru un credit ipotecar, vei primi o preaprobare. Aceasta este o etapă crucială, deoarece îți oferă o idee clară despre suma maximă pe care o poți împrumuta, ajutându-te să îți ajustezi căutările de proprietăți în funcție de buget.

Pasul 3: Găsirea Imobilului și Întocmirea Documentației

Odată ce ai primit preaprobarea, poți începe să cauți imobilul dorit. Este esențial să colaborezi cu un agent imobiliar de încredere și să verifici toate documentele imobilului înainte de a semna o promisiune de vanzare.

Asigură-te că toate documentele imobilului sunt în regulă și că imobilul nu are sarcini sau ipoteci care ar putea complica procesul de aprobare a creditului. Sarcinile sau ipotecile care pot îngreuna procesul de cumpărare prin credit ipotecar a unei proprietăți sunt cele instituite de executorii judecătorești, de stat, pentru neplata datoriilor fiscale, de asociațiile de proprietari, ca urmare a neachitării datoriilor la întreținere sau de persoane fizice sau firme (altele decât băncile sau IFN-urile) către care vânzătorul datorează sume de bani.

Pasul 4: Evaluarea Imobilului

Banca va solicita o evaluare oficială a imobilului pentru a determina valoarea sa de piață. Această evaluare este realizată de un evaluator autorizat și este esențială pentru stabilirea valorii garanției ipotecare. Evaluarea poate influența suma finală aprobată pentru credit, de aceea este important ca imobilul să fie evaluat corect.

Pasul 5: Aprobarea Finală și Semnarea Contractului de Credit

După evaluarea imobilului și verificarea tuturor documentelor, banca va face aprobarea finală a creditului. Vei semna contractul de credit, care va include toate detaliile legate de suma împrumutată, rata dobânzii, termenele de rambursare și alte clauze specifice. Este esențial să citești cu atenție toate clauzele contractuale și să pui întrebări în cazul în care există neclarități. Alături de contractele de credit, în aceeași zi se vor semna și contractele de vânzare și cele de ipotecă.

Pasul 6: Înregistrarea Ipotecii și Transferul Fondurilor

Ultimul pas în procesul de obținere a creditului ipotecar este înregistrarea ipotecii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Odată ce ipoteca este înregistrată, banca va transfera fondurile necesare în contul vânzătorului. După finalizarea acestei etape, vei deveni oficial proprietarul imobilului și vei începe rambursarea creditului conform termenelor stabilite.

Important! După ce contractele de credit, de vânzare și de ipotecă au fost semnate, devenind astfel proprietar, ai la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a-ți înregistra rolul fiscal la autoritatea fiscală de care aparține locuința cumparată (Taxe și Impozite). Asta înseamnă că începând cu anul următor celui în care ai cumpărat vei începe să plătești impozite pentru această proprietate. Neînregistrarea rolului fiscal al noii proprietăți în intervalul de 30 de zile, atrage automat plata unei amenzi.

 

Sfaturi pentru un Proces de Aplicare fără Probleme

1. Pregătește Documentele din Timp

Asigură-te că ai toate documentele necesare pregătite înainte de a începe procesul de aplicare. Verifică valabilitatea și corectitudinea acestora pentru a evita întârzierile.

2. Colaborează cu Specialiștii

Apelează la un specialist în creditare pentru a înțelege mai bine cerințele și pașii necesari. Acesta te poate ghida în pregătirea documentelor necesare și înțelegerea clauzelor contractuale și va media pe tot procesul de obținere a creditului interacțiunea dintre tine și bancă, astfel încât să fii sigur că obții soluția de finanțare  dorită, în condițiile agreate și în timpul cel mai scurt, fără bătăi de cap. Totul Gratuit!

3. Verifică Imobilul cu Atenție

Efectuează o inspecție detaliată a imobilului și verifică toate documentele legate de proprietate. Asigură-te că imobilul nu are vicii ascunse și că toate actele sunt în regulă.

4. Menține o Comunicare Deschisă cu Banca

Fii deschis la comunicare și răspunde prompt la solicitările băncii. Furnizează toate informațiile și documentele suplimentare cerute pentru a facilita procesul de aprobare.

 

Concluzii

Obținerea unui credit ipotecar implică pregătirea atentă a documentelor necesare. Asigură-te că ai toate actele în ordine pentru a evita întârzierile. Dacă ai nevoie de asistență suplimentară, nu ezita să iei legătura cu un specialist în creditare.

Pentru orice întrebări suplimentare sau nelămuriri, contactează specialiștii noștri în creditare aici.

 

Întrebări frecvente despre Actele Necesare la obținerea unui Credit Ipotecar

Ce acte sunt necesare pentru a dovedi veniturile?

Dacă ai venituri salariale, banca nu îți va solicita documente de venit, ci vei semna un acord de verificare în baza de date a ANAF, unde pot fi văzute veniturile tale din ultimele pana la 24 de luni. Dacă ești salariat cu statut special (MAI, MApN, SRI) sau încasezi lunar alte tipuri de venituri diferite de cele salariale, verifica lista de acte necesare în textul de mai sus.

Este necesar un certificat de urbanism și autorizație de construcție pentru fiecare imobil?

Da, dacă proprietatea este cumpărată de la un dezvoltator imobiliar (Vezi întreaga listă de documente de proprietate detaliată în articol).

Pot aplica pentru un credit ipotecar fără să am semnată o promisiune de vânzare?

Da, banca urmând să facă doar analiza veniturilor și va preaproba creditul din punct de vedere financiar. Pentru un calcul exact este necesar să furnizezi băncii valoarea estimată a prețului de cumpărare a locuinței, alături de valoarea avansului din surse proprii pe care îl vei plăti.

Ce se întâmplă dacă nu am toate documentele necesare?

Procesul de aprobare al creditului poate fi întârziat până la prezentarea tuturor documentelor solicitate. Pentru a limita întârzierea procesului de analiză, este important ca la inițierea cererii de credit cel puțin lista de documente de venit să fie completă.

Cum pot obține un extras de carte funciară recent?

Extrasul de carte funciară poate fi obținut de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, online, prin intermediul portalului ANCPI sau prin adresarea unei solicitări către un notar public.